Våre beste Tips & Triks i Uni Economy

Det skjer til stadighet mye nytt og spennende i Uni Economy. Vi har samlet sammen et knippe av våre beste tips & triks i Uni Economy og klippet det sammen til korte snutter med stor merverdi for våre kunder.

Supportsak

Hvordan melde inn en supportsak i Uni Economy?

Byråoverbygg

Byråoverbygget gir en fin og god oversikt over viktig og relevant informasjon om firmaet.

Dashbord / Skrivebord

Tilpasse dashbord / skrivebord slik du ønsker det i Uni Economy.

Menyvalg

Tilpasse menyen i Uni Economy til ditt behov og bli enda mer effektiv.

Eiendeler

Eiendeler er et register over eiendeler som skal bokføres med avskriving i regnskapet. 

Importsentral

I importsentralen får du generert maler for import av data til Uni Economy.

Potensiell kunde

Lagre en kunde som potensiell kunde, uten at du oppretter reskontro. 

Elektronisk skattekort

Her kan du se hvordan du henter elektronisk skattekort fra Altinn. 

Vil du komme i gang med Uni Economy?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under.