Våre beste Tips & Triks i Uni Economy

Det skjer til stadighet mye nytt og spennende i Uni Economy. Vi har samlet sammen et knippe av våre beste tips & triks i Uni Economy og klippet det sammen til korte snutter med stor merverdi for våre kunder.

Gjennomgang: EDAG 289 i A-meldingen

Fått melding om 289 i A-meldingen? Tina har løsningen på problemet. 

Gjennomgang: EDAG 000002 i A-meldingen

Har du fått melding 000002 i A-meldingen? Tina går her gjennom hvordan du håndterer denne i Uni Economy.

Gjennomgang: EDAG 108 i A-meldingen

Tina forteller hvordan du håndterer melding 108 i A-meldingen.

Gjennomgang: EDAG 200 i A-meldingen

Tina forklarer hvordan du skal håndtere melding 200 i A-meldingen.

Gjennomgang: EDAG 231 i A-meldingen

Tina går gjennom melding 231 i A-meldingen.

Supportsak

Hvordan melde inn en supportsak i Uni Economy?

Byråoverbygg

Byråoverbygget gir en fin og god oversikt over viktig og relevant informasjon om firmaet.

Dashbord / Skrivebord

Tilpasse dashbord / skrivebord slik du ønsker det i Uni Economy.

Menyvalg

Tilpasse menyen i Uni Economy til ditt behov og bli enda mer effektiv.

Eiendeler

Eiendeler er et register over eiendeler som skal bokføres med avskriving i regnskapet. 

Importsentral

I importsentralen får du generert maler for import av data til Uni Economy.

Potensiell kunde

Lagre en kunde som potensiell kunde, uten at du oppretter reskontro. 

Elektronisk skattekort

Her kan du se hvordan du henter elektronisk skattekort fra Altinn. 

Vil du komme i gang med Uni Economy?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under eller ring oss på 56 59 91 00.