Uni Micro sertifiseringskurs

Meld deg på i dag!

Sertifiseringskurs

Økonomimodul

I denne modulen går vi gjennom de mest brukte funksjonene i Uni Economy. Vi ser på regnskap, salg, lønn og timeregistrering. Målet er at du som byråbruker skal bli kjent med grunnleggende bruk av systemet. Kurset varer i ca. 5 timer, og avsluttes med en praktisk oppgave.

I tillegg til kurset, anbefaler vi å sette av 60-90 minutter for å besvare oppgaven.

Påmeldingslenker:

Del 1: 16 feb. Kl. 0830: Byråsertifisering i økonomi del 1

Del 2: 16 feb. Kl. 1200: Byråsertifisering i økonomi del 2


Systemmodul

I denne modulen går vi igjennom firmaoppsett og import av data fra andre regnskapssystem til Uni Economy. Hovedfokuset ligger på import av faste registerdata og bokføringsdata. Vi går videre gjennom forskjellige metoder og verktøy for import. Målet er at du som byråbruker skal lære å sette opp en ny klient i Uni Economy og importere data inn til denne på en enkel og feilfri måte. Kurset varer i ca. 3 timer, og avsluttes med en praktisk oppgave.

I tillegg til kurset, anbefaler vi å sette av 30-60 minutter for å gjennomføre oppgaven.

Påmeldingslenke:

17 feb. Kl. 0830: Byråsertifisering i systemmodul


Pris

Hver modul koster kr 3000,- ekskl. mva. per deltaker.

Interessert i å bli sertifisert?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under.