Uni Micro sertifiseringskurs

Meld deg på i dag!

Sertifiseringskurs

Sertifiseringsprogrammet er lagt opp som et nettbasert kurs i to deler. Del en tar for seg grunnleggende bruk av de fire hovedmodulene i Uni Economy (økonomidel), og del to omhandler firmaoppsett og import av data (systemdel). Er du usikker på om du skal ta begge delene av kurset? Her kan du lese mer om kravene for å bli sertifisert byrå.

Økonomimodul

I denne modulen går vi gjennom de mest brukte funksjonene i Uni Economy. Vi ser på regnskap, salg, lønn og timeregistrering. Målet er at du som byråbruker skal bli kjent med grunnleggende bruk av systemet. Kurset avsluttes med en praktisk oppgave. Total varighet er ca. 7 timer.

Systemmodul

I denne modulen ser vi på firmaoppsett og import av data fra andre regnskapssystem til Uni Economy. Hovedfokuset ligger på import av faste registerdata og bokføringsdata. Målet er at du som byråbruker skal lære å sette opp en ny klient i Uni Economy og importere data inn til denne på en enkel og feilfri måte. Kurset avsluttes med en praktisk oppgave. Total varighet er ca. 3 timer.


Pris

Hver modul koster kr 3000,- ekskl. mva. per deltaker.

Meld deg på her!

Dersom du har ønsker for kursdato, skriv det i kommentarfeltet.