Nytt i systemet

En av fordelene med et webbasert økonomisystem er at systemet blir kontinuerlig oppdatert uten behov for manuell oppdatering av deg som bruker. Samtidig er det praktisk å få med seg hva som er nytt til enhver tid. På denne siden får du alltid siste nytt om hvilke nye funksjoner og utbedringer som skjer i Uni Economy.

Viktig informasjon om håndtering av lønn og endringer

Her har vi samlet opplysninger om de vedtatte endringene på lønn og korona-situasjonen.

Lever a-melding innen fristen!

Det er fremdeles viktig å levere a-melding innen fristen som tidligere. Lønnen til den ansatte danner grunnlag for dagpenger, sykepenger og søknad om andre støtteordninger. Er ikke dataene oppdatert risikerer den ansatte lengre behandlingstid og feil utbetalinger.

Betaling av forskuddstrekk

Forskuddstrekk skal betales som vanlig, her er det ingen endringer på betalingsfrist.

Betaling av arbeidsgiveravgift

Frist for betaling av arbeidsgiveravgift for 2.termin (mars og april) er utsatt fra 15.mai til 15.august. Betalingsfristen 15.august gjelder selv om forfallsdato i tilbakemeldingen viser noe annet. Det er også utsatt frist til 15.august for betaling av lønnsdelen av finansskatt.

Forskuttering av dagpenger

Dersom firmaet forskutterer dagpenger til permitterte ansatte skal lønnen registreres i vanlig lønnsart med samme beskrivelse og arbeidsgiveravgift skal betales og rapporteres. Skatteetaten kommer tilbake med informasjon om refusjonsordning.

Registering av permittering i a-melding

Veiledningen til a-meldingen er oppdatert med flere eksempler:

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/arbeidsforholdet/opplysninger-om-arbeidsforholdet/permittering/

Der finner du oppdatert informasjon om f.eks. hvordan du rapporterer ved sykemelding, permisjon o.l i forbindelse med rapportering av permittering. HER finner du informasjon om hvordan du registrerer permittering i Uni Economy, for rapportering i a-melding.

Vil du komme i gang med Uni Economy?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under eller ring oss på 56 59 91 00.