Nytt i systemet

En av fordelene med et webbasert økonomisystem er at systemet blir kontinuerlig oppdatert uten behov for manuell oppdatering av deg som bruker. Samtidig er det praktisk å få med seg hva som er nytt til enhver tid. På denne siden får du alltid siste nytt om hvilke nye funksjoner og utbedringer som skjer i Uni Economy.

Uni Economy – Versjon 166 – Release note

Det er lagt ut en ny versjon av Uni Economy med nye funksjoner og forbedringer. Dato for release er mandag 09. mai 2022


Nye funksjoner/forbedringer


Prosjekt Beta


Nytt dashboard

 • I det ny dashboardet får du et prosjektsammendrag, totalresultatet til prosjektet, kostnadsoversikt og mulighet til å legge opp rapportsnarveier


Leverandørfaktura

 • Inngående faktura kan nå forhåndsvises i prosjektmodulen, og tildelte faktura kan godkjennes herfra. Videre kan de markeres som fullført på prosjekt, og fakturaen sin status i flyten vises


Tilbud, ordre og faktura

 • Flere kolonner tilgjengelig i oversiktsbildet, og link til samlefakturering av ordre


Generelt


Lansering av Consolve

 • Byråportalen Consolve vil være tilgjengelig for alle Uni Economy-byrå fra og med tirsdag 10.mai. Dette kan aktiveres gratis fra markedsplassen


Avviste betalinger

 • I selskapsoversikten Mine selskaper er det nå tilgjengelig en kolonne for å vise avviste betalinger


Regnskap


Snu fortegn økonomioversikt

 • I økonomioversikt kan fortegn nå snus når rapporten genereres, slik at inntekter får positivt fortegn og kostnader får negativt


MVA-melding


Lønn


Redigering av faste lønnsposter 

 • Faste lønnsposter kan nå slettes og redigeres.


Bokfør lønnsavregning på nytt

 • Det er nå mulig å bokføre en fullført lønnskjøring på nytt fra oversiktsbildet til kjøringen


Variable og faste poster

 • I lønnsavregning er det blitt et mer tydelig skille mellom faste og variable lønnsposter


Salg


Faktura og vedlegg 

 • I fanen for dokumenter på tilbud, ordre og faktura er mulighet for å velge 


Nøkkelindikatorer salg

 • I tilbud, ordre og faktura, samt i relevante oversiktsfunksjoner for salg, er det nå mulig å hente frem felt for sum innpris, dekningsbidrag og dekningsgrad


Vil du komme i gang med Uni Economy?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under eller ring oss på 56 59 91 00.