Nytt i systemet

En av fordelene med et webbasert økonomisystem er at systemet blir kontinuerlig oppdatert uten behov for manuell oppdatering av deg som bruker. Samtidig er det praktisk å få med seg hva som er nytt til enhver tid. På denne siden får du alltid siste nytt om hvilke nye funksjoner og utbedringer som skjer i Uni Economy.

Uni Economy – Versjon 148 – Release note

Det er lagt ut en ny versjon av Uni Economy med nye funksjoner og forbedringer. Dato for release er 23. august 2021


Nye funksjoner/forbedringer


Lønn

Ambulerende AGA

  • Ambulerende AGA er nå tilgjengelig i systemet. For mer informasjon om oppsett og bruk, se følgende artikkel.


Oppdater faste satser på alle ansatte

  • Det er nå mulig å oppdatere faste satser for flere/alle ansatte på en gang. Dette valget finner man under oversikten over ansatte i nedtrekksmeny på knappen «Ny ansatt».


Innteksmelding – nye typer

  • Under inntektsmelding er nå pleiepenger for barn og pleiepenger for nærstående tilgjengelig.


Regnskap

Låsing av regnskap

  • Regnskap kan nå låses automatisk til siste dato i MVA-termin etter signering/godkjenning, og dersom låst periode åpnes må det angis begrunnelse. Historikk for låsing og åpning av perioder er også synlig, for mer info se følgende artikkel.


Betaling av MVA

Ny betalingsløsning der bruker kan velge å sende betaling direkte til bank eller legge i utbetalingsliste er nå tilgjengelig på MVA-meldinger.


Manuell betaling MVA

  • Dersom en klient ikke har autobank kan MVA-melding nå registreres som betalt.


Annet

Arkiver selskap

  • I selskapsoversikten under lisensinformasjon er det nå mulig å arkivere selskap. På arkiverte selskap vil det ikke påløpe månedlig kost for å ha klient i systemet.  Denne funksjonen er tiltenkt for klienter som er i systemet på grunn av oppbevaringsplikten.


App

Utvidede pushvarsler

Brukere vil nå få pushvarsler ved følgende hendelser:

  • Faktura til godkjenning er avslått
  • Hvis egen bruker er tagget i kommentar
  • Nye timer til godkjenning


Godkjenning via varsel

  • Timer til godkjenning kan nå godkjennes direkte fra varseletMeny

Uni Economy – Versjon 192 – Release note
Uni Economy – Versjon 190 og 191 – Release note
Uni Economy – Versjon 189 – Release note
Uni Economy – Versjon 188 – Release note
Uni Economy – Versjon 187 – Release note
Uni Economy – Versjon 186 – Release note
Uni Economy – Versjon 185 – Release note
Uni Economy – Versjon 184 – Release note
Uni Economy – Versjon 182 – Release note
Uni Economy – Versjon 180 – Release note
Uni Economy – Versjon 179 – Release note
Uni Economy – Versjon 177 – Release note
Uni Economy – Versjon 175 – Release note
Uni Economy – Versjon 174 – Release note
Uni Economy – Versjon 168 – Release note
Uni Economy – Versjon 167 – Release note
Uni Economy – Versjon 166 – Release note
Uni Economy – Versjon 164 – Release note
Uni Economy – Versjon 162 – Release note
Uni Economy – Versjon 161 – Release note
Uni Economy – Versjon 160 – Release note
Uni Economy – Versjon 159 – Release note
Uni Economy – Versjon 157 – Release note
Uni Economy – Versjon 156 – Release note
Uni Economy – Versjon 155 – Release note
Uni Economy – Versjon 154 – Release note
Uni Economy – Versjon 153 – Release note
Uni Economy – Versjon 152 – Release note
Uni Economy – Versjon 148 – Release note
Uni Economy – Versjon 144 – Release note
Uni Economy – Versjon 142 – Release note
Uni Economy – Versjon 140 – Release note
Uni Economy – Versjon 138 – Release note
Uni Economy – Versjon 136 – Release note
Uni Economy – Versjon 135 – Release note
Uni Economy – Versjon 133 – Release note
Uni Economy – Versjon 129 – Release note
Uni Economy – Versjon 128 – Release note
Uni Economy – Versjon 126 – Release note
Produktrelease av Uni Economy - versjon 123
Ny funksjon i Uni Economy - Eiendeler
Viktig informasjon om håndtering av lønn og endringer
Ny versjon av Uni Economy - Versjon 114
Ny versjon av Uni Economy - Versjon 111/112

Vil du komme i gang med Uni Economy?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under eller ring oss på 56 59 91 00.