Nytt i systemet

En av fordelene med et webbasert økonomisystem er at systemet blir kontinuerlig oppdatert uten behov for manuell oppdatering av deg som bruker. Samtidig er det praktisk å få med seg hva som er nytt til enhver tid. På denne siden får du alltid siste nytt om hvilke nye funksjoner og utbedringer som skjer i Uni Economy.

Produktrelease av Uni Economy - versjon 123

Det er lagt ut en ny versjon av Uni Economy med nye funksjoner og forbedringer. Dato for release er 04.10.2020.



Dashboard

 • Oppdatert utseende
  • Færre widgets i standardoppsett, enklere å tilpasse og administrere
 • Nye widgets
  • Banksaldo: Viser nåværende banksaldo for brukere med autobankavtale
  • Likviditetsprognose: Enkelt budsjett som viser nåværende banksaldo og registrert kontantflyt over flere tidsperioder. Kan også registreres kontantflyt manuelt
  • Offentlige frister: Liste over forefallende offentlig rapportering over 30, 60 eller 90 dager
  • Huskeliste: 2 varianter; med og uten offentlige frister. Øvrige momenter i huskelisten
   • Oppgaver
   • Godkjenninger
   • Elementer i innboks
   • Elementer i betalingsliste
   • Purringsklare faktura


Lisens

 • Deaktiver bruker på kontraktsnivå
  • Brukere kan nå deaktiveres for alle selskaper de er knyttet til via kontrakt/lisens hos byrå fra lisensinformasjon
 • To-faktor pålogging
  • To-faktor autentisering kan nå aktiveres på lisensnivå eller på selskapsnivå. Ved aktivering må brukere logge inn med både passord og kode som sendes på SMS. Hvis telefonnummer ikke eksisterer på bruker vil man kunne registrere dette på brukeren neste gang man logger seg inn i systemet.
 • Nytt oppsett på opprett selskap
  • Forenklet oppsett der det er påkrevd at man benytter reelt organisasjonsnummer og henter info fra Brønnøysundregisteret. Egen funksjon for testklienter vil komme i senere versjon


Bankavsteming

 • Bokføringsregler
  • Oppsett av egendefinerte bokføringsregler som kan kjøres ved bankavstemning. Basert på angitte betingelser i regelen vil systemet foreslå bokføring av banktransaksjoner
 • Se etter match-forslag
  • Denne funksjonen gjør at systemet foreslår matching av beløp i bankavstemningsmodulen. I motsetning til automatisk avstemning blir ikke matchingen lukket, slik at bruker kan velge handling selv.
 • Kobling mot åpen postliste
  • Banktransaksjoner kan nå kobles mot åpne poster på kunder og leverandører. Disse ligger i egne faner på regnskapssiden i bankavstemningsmodulen.


Innstillinger

 • Invitasjon av bruker
  • Forenklet brukergrensesnitt, slik at rolletildeling gjøres i etterkant av selve invitasjonen
 • Innstillinger bank
  • Bankkontoer er nå skilt ut i egen fane, med mulighet for å definere type konto, angi standardkonto for henholdsvis drift, skatt eller lønn, samt synliggjøring av kobling mot bank.

Vil du komme i gang med Uni Economy?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under eller ring oss på 56 59 91 00.