Lønn

Nå kan du kjøre lønn direkte fra skyen, hvor som helst, når som helst. Opprett nye ansatte, generer a-melding, send inn og hent tilbakemelding.
 

Systemet veileder brukeren

Systemet passer på at du har all grunndata på plass før du kjører lønn. Siden systemet rapporterer via A-meldingen sier Uni Economy fra om du mangler viktig info, som bankkonto, skattekort og annet. Når dette er på plass kan du enkelt avregne, bokføre og utbetale lønn i Uni Economy.

 

Generer, send og hent

Rapporter månedlig a-melding til Altinn. Systemet rapporterer ansattes inntekt, arbeidsforhold, skatt og arbeidsgiveravgift. Alt unnagjort på tre klikk.

 

Overfør reiseregning og timer til lønn - fra ditt system

Uni Economy er fullstappet med integrasjoner fra tredjepart slik at du kan bruke dine eksisterende systemer og samle inn data til Uni Economy. Med for eksempel TravelText kan du registrere reiseregninger og utlegg som en får refundert via lønnsmodulen.