Regnskap

Supportsak

Hvordan melde inn en supportsak i Uni Economy?

Byråoverbygg

Byråoverbygget gir en fin og god oversikt over viktig og relevant informasjon om firmaet.

Dashbord / Skrivebord

Tilpasse dashbord / skrivebord slik du ønsker det i Uni Economy.

Menyvalg

Tilpasse menyen i Uni Economy til ditt behov og bli enda mer effektiv.

Eiendeler

Eiendeler er et register over eiendeler som skal bokføres med avskriving i regnskapet. 

Importsentral

I importsentralen får du generert maler for import av data til Uni Economy.

Vil du komme i gang med Uni Economy?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under eller ring oss på 56 59 91 00.