Lønn

Supportsak

Hvordan melde inn en supportsak i Uni Economy?

Byråoverbygg

Byråoverbygget gir en fin og god oversikt over viktig og relevant informasjon om firmaet.

Dashbord / Skrivebord

Tilpasse dashbord / skrivebord slik du ønsker det i Uni Economy.

Menyvalg

Tilpasse menyen i Uni Economy til ditt behov og bli enda mer effektiv.

Importsentral

I importsentralen får du generert maler for import av data til Uni Economy.

Elektronisk skattekort

Her kan du se hvordan du henter elektronisk skattekort fra Altinn. 

Vil du komme i gang med Uni Economy?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under.