Contracting Works

Contracting Works er et skybasert ordre- og prosjektstyringsverktøy for håndverksbransjen. Med sømløse integrasjoner mellom systemene flyter timer, materiell, dokumenter og faktura dit det skal til enhver tid. I kombinasjon med dashbord og gode rapporteringsmuligheter, gir dette deg konstant kontroll – hele tiden. 

Hva løser Contracting Works?

Contracting Works er et ordre- og prosjektstyringsverktøy som er tett integrert med økonomisystemet Uni Economy og feltløsninger som bl.a. SpeedyCraft – og alt er 100% skybasert. Det vil si at eldre Windowsinstallasjoner og dyre driftsservere kan skrotes til fordel for enkle innlogginger i nettleser og tilgjengelighet hvor som helst, når som helst. Systemet håndterer blant annet ordre- og prosjektbehandling, pris- og rabattmatriser, prisfiler fra grossister, timer, materiell, lager, dokumentasjon, Boligmappa, FDV og ressursoptimalisering. Dashbord og gode rapporteringsmuligheter gir deg fortløpende oversikt over jobbene – alt du trenger er en internettkobling. 

Contracting Works er bindeleddet mellom feltløsningen og regnskap, og er prosjektledernes «beste venn.» 

Dashbord

Smart bruk av data benyttes for å gi deg informasjonen du trenger når du trenger det. Dashbordene kan tilpasses på brukernivå og gjør at du fortløpende kan følge med på omsetning, dekningsbidrag, fakturareserve, prognoser og mye mer. 

Behandling av inngående faktura

Inngående fakturaer merket med ordrenr, tildeles automatisk til riktig prosjektleder og dukker opp i deres godkjenningsliste. Så snart fakturaen er godkjent overføres varelinjene til Contracting Works med riktig påslag ihht prisavtale, og konteringslinjen blir samtidig ferdig utfylt med riktig prosjekt og avdeling - enklere blir det ikke. 

Feltløsning / SpeedyCraft

Ordrer, timer, materiell, dokumentasjon og kalender flyter sømløst mellom systemene. De som er ute i felt og arbeider vil til enhver tid være oppdatert med informasjonen de trenger. Prosjektledere oppdateres automatisk og kontinuerlig etter hvert som arbeidet utføres. Dette gjør det mulig å vite full status på prosjektene fra dag til dag, og time til time. Ikke minst setter det kvalitetssikring i fokus og skaper trygghet for både de ansatte og deres kunder. 

Utfakturering

Med gode tilpasningsmuligheter i fakturaoppsett, lar Contracting Works deg tilføye den informasjonen dine kunder trenger, slik de ønsker å se den. Faktura opprettes i Contracting Works og sendes sømløst gjennom API-koblingen mot Uni Economy. Betalingsoppfølging og banktilkobling håndteres så av økonomisystemet og status rapporteres tilbake til Contracting Works. 

 

Lønn

Lønnsmodulen i Uni Economy er et produkt av tung faglig kompetanse og ekte innovasjonsrettet utviklingsånd – et arvestykke i Uni Micro. De faste lønnsoppgavene håndteres trygt i økonomisystemet, samtidig som det timebaserte lønnsgrunnlaget i Contracting Works enkelt kan importeres inn på lønnsavregningene i Uni Economy.  

Partnere

Er du interessert i å vite mer om våre løsninger?