Byråsertifisering

Byråsertifisering er et kvalitetsstempel for deg som regnskapsfører og for ditt byrå. Byråsertifisering er et bevis på at du har en grunnleggende kompetanse i bruken av Uni Economy.

Hva er byråsertifisering?

Byråsertifisering er et kvalitetsstempel for deg som regnskapsfører og for ditt byrå. Sertifiseringen gjør dere i stand til å utnytte potensialet i systemet fullt ut, og er et bevis på at dere har en grunnleggende og god kompetanse i bruken av Uni Economy. Å sertifisere ditt byrå vil heve både kompetansen til ditt byrå og gjøre det til et mer attraktivt valg for kunder.

Som sertifisert byrå blir dere en sentral samarbeidspartner med Uni Micro og vil aktivt kunne påvirke utviklingen av Uni Economy. Vi vil også promotere ditt byrå mot mulige sluttkunder. Videre får sertifiserte byrå flere gode fordeler, blant annet i form av kickback på transaksjonskostnader, samt andre rabatter og tettere oppfølging fra oss.

Hvordan bli sertifisert byrå?

Et byrå kan være sertifisert på ett av tre ulike nivåer: Uni Silver Partner, Uni Gold Partner eller Uni Platinum Partner. Hvilket nivå som oppnås, avhenger av hvor mange av byråets ansatte som er sertifiserte brukere, og av hvor mange selskaper byrået har i Uni Economy. 

  • Uni Platinum Partner
  • Uni Gold Partner
  • Uni Silver Partner
Uni Platinum Partner
≥ 10
Uni Gold Partner
≥ 5
Uni Silver Partner
≥ 1
Uni Platinum Partner
≥ 250
Uni Gold Partner
≥ 100
Uni Silver Partner
≥ 5

Sertifiseringskurs

For å bli sertifisert bruker må du fullføre et 8-timers sertifiseringskurs i Uni Economy. Kurset gjennomføres på vår e-læringsplattform, hvor du kan pause opptakene og ta det i ditt eget tempo. Kurset må fullføres innen en uke etter tildeling. Ved bestått kurs vil det utstedes kursbevis, og du har tilgang til kursmateriellet i et helt år.

Kurset tar hovedsakelig for seg grunnleggende bruk av modulene regnskap, salg, lønn og time, i tillegg til innstillinger og import. Kurset er delt inn etter emner med tilhørende korte flervalgstester. Kurset avsluttes med en praktisk caseoppgave. Pris per deltaker er kr 4500 ekskl. mva. 

Meld deg på her!

Dersom du har ønsker for kursdato, skriv det i kommentarfeltet.

Mer om fordeler og forpliktelser

Kickback på transaksjoner
Normal
Rabatt per selskap
-
Kickback per selskap
Liste
Kickback på integrasjoner*
Lokalt
Lavere lisenskostnad
Uni-Byrå
Rabatt på byråkonferansen
Byrå-Team
Salgsstøtte
Valgfritt
Markedsbistand
Valgfritt
Synlighet på vår nettside
-
Salgsstøtte
-
Markedsbistand
Synlighet på vår nettside
Kriterier for partnerskap
Avtale
Signert
Sluttkunde UE
-
Sertifiserte brukere
-
Byråpriser
Normal
Kickback
opptil 25 % på transaksjoner*
Synlighet
Kontaktinfo
Leads
Region
Partnerlogo
Uni-Partner
Kontaktperson
Byrå-Team
Nasjonal event
Valgfritt, 25 % rabatt
Regional event
Obligatorisk
Markedsbistand
-
Salgsstøtte
Ja
Forpliktelser
Deltakelse på vår årlige byråkonferanse med minst en påmeldt
Signert
Årlig sertifiseringsupdate for sertifiserte brukere**
5
Deltakelse på regionale
1
Være supportflate mot egne sluttkunder
Underrette Uni Micro dersom en sertifisert medarbeider slutter
Byråpriser
Sertifisert
Kickback
opptil 35 % på transaksjoner*
Synlighet
Presentasjon
Leads
Nasjonalt
Partnerlogo
Sertifisert Uni-partner
Kontaktperson
Dedikert ressurs
Nasjonal event
Obligatorisk, 50 % rabatt
Regional event
Medarrangør
Markedsbistand
Ja
Salgsstøtte
Ja
Kriterier for partnerskap
Avtale
Signert
Sluttkunde UE
100
Sertifiserte brukere
5
No content

*avhengig av konkurransenivå i markedet