Byråsertifisering

Byråsertifisering er et kvalitetsstempel for deg som regnskapsfører og for ditt byrå. Byråsertifisering er et bevis på at du har en grunnleggende kompetanse i bruken av regnskapssystemene under Consolve.

Hva er byråsertifisering?

Byråsertifisering er et kvalitetsstempel for deg som regnskapsfører og for ditt byrå. Sertifiseringen gjør dere i stand til å utnytte potensialet i systemet fullt ut, og er et bevis på at dere har en grunnleggende og god kompetanse i bruken av regnskapssystemene under Consolve. Å sertifisere ditt byrå vil heve både kompetansen til ditt byrå og gjøre det til et mer attraktivt valg for kunder.


Som sertifisert byrå blir dere en sentral samarbeidspartner med Uni Micro og vil aktivt kunne påvirke utviklingen av regnskapssystemet. Vi vil også promotere ditt byrå mot mulige sluttkunder. Videre får sertifiserte byrå flere gode fordeler, blant annet i form av kickback på transaksjonskostnader, samt andre rabatter og tettere oppfølging fra oss.

Å være Consolve-sertifisert begrenses ikke til at dere er sertifisert i selve verktøyet Consolve, men at byrået er sertifisert i de tre regnskapssystemene tilhørende Consolve – Uni Economy, DNB Regnskap og SpareBank 1 Regnskap.

Hvordan bli sertifisert byrå?

Et byrå kan være sertifisert på ett av fire ulike nivåer: Bronze Partner, Silver Partner, Gold Partner eller Platinum Partner. Hvilket nivå som oppnås, avhenger av hvor mange av byråets ansatte som er sertifiserte brukere, og av hvor mange selskaper byrået har på tvers av regnskapssystemene under Consolve. 

Platinum Partner
≥ 10
Gold Partner
≥ 5
Silver Partner
≥ 2
Bronze Partner
≥ 1
Platinum Partner
≥ 250
Gold Partner
≥ 100
Silver Partner
≥ 50
Bronze Partner
≥ 5

Sertifiseringskurs

For å bli sertifisert bruker må du fullføre et 8-timers sertifiseringskurs i systemet. Kurset gjennomføres på vår e-læringsplattform, hvor du kan pause opptakene og ta det i ditt eget tempo. Kurset må fullføres innen en uke etter tildeling. Ved bestått kurs vil det utstedes kursbevis.

Kurset tar hovedsakelig for seg grunnleggende bruk av modulene regnskap, salg, lønn og time, i tillegg til innstillinger og import. Kurset er delt inn etter emner med tilhørende korte flervalgstester. Pris per deltaker er kr 4500 ekskl. mva. 

Meld deg på her!

Dersom du har ønsker for dato, skriv det i kommentarfeltet.

Mer om fordeler og forpliktelser

Fordelsprogrammet gjelder Uni Economy

Kickback på transaksjoner
Inntil 35 %
Rabatt per selskap
40 %
Kickback per selskap
50 %
Kickback på integrasjoner*
35 %
Lavere lisenskostnad
Ja
Rabatt på byråkonferansen
75 %
Salgsstøtte
Ja
Markedsbistand
Ja
Synlighet på vår nettside
Ja
Forpliktelser
Deltakelse på vår årlige byråkonferanse med minst en påmeldt
Obligatorisk
Årlig sertifiseringsupdate for sertifiserte brukere**
Obligatorisk
Være supportflate mot egne sluttkunder
Ja
Underrette Uni Micro dersom en sertifisert medarbeider slutter
Ja
Kickback på transaksjoner
Inntil 35 %
Rabatt per selskap
20 %
Kickback per selskap
50 %
Kickback på integrasjoner*
35 %
Lavere lisenskostnad
Ja
Rabatt på byråkonferansen
50 %
Salgsstøtte
Ja
Markedsbistand
Ja
Synlighet på vår nettside
Ja
Forpliktelser
Deltakelse på vår årlige byråkonferanse med minst én påmeldt
Obligatorisk
Årlig sertifiseringsupdate for sertifiserte brukere*
Obligatorisk
Være supportflate mot egne sluttkunder
Ja
Underrette Uni Micro dersom en sertifisert medarbeider slutter
Ja
Kickback på transaksjoner
Inntil 30 %
Rabatt per selskap
20%
Kickback per selskap
30 %
Kickback på integrasjoner*
25 %
Lavere lisenskostnad
Normal pris
Rabatt på byråkonferansen
50 %
Salgsstøtte
Ja
Markedsbistand
Ja
Synlighet på vår nettside
Ja
Forpliktelser
Deltakelse på vår årlige byråkonferanse med minst én påmeldt
Obligatorisk
Årlig sertifiseringsupdate for sertifiserte brukere**
Obligatorisk
Være supportflate mot egne sluttkunder
Ja
Underrette Uni Micro dersom en sertifisert medarbeider slutter
Ja
Kickback på transaksjoner
Inntil 25 %
Rabatt per selskap
Normal pris
Kickback per selskap
25 %
Kickback på integrasjoner*
25 %
Lavere lisenskostnad
Normal pris
Rabatt på byråkonferansen
50 %
Salgsstøtte
Ja
Markedsbistand
Nei
Synlighet på vår nettside
Ja
Forpliktelser
Deltakelse på vår årlige byråkonferanse med minst én påmeldt
Obligatorisk
Årlig sertifiseringsupdate for sertifiserte brukere**
Obligatorisk
Være supportflate mot egne sluttkunder
Ja
Underrette Uni Micro dersom en sertifisert medarbeider slutter
Ja

* Gjelder integrasjonsavgift til Uni Micro, ikke kostnad til tredjepart.

** Har byrået flere sertifiserte brukere enn minimumskravet, er det ikke obligatorisk med sertifiseringsupdate for disse. Disse brukerne vil imidlertid miste gyldigheten av sin individuelle sertifisering.