Uni Economy for regnskapsførere

Ønsker dere en enklere samhandling mellom dere som regnskapsførere og selskapene deres? Ønsker dere å ha en bedre flyt og mer automatiserte prosesser?

Book demo

Vi har laget Uni Economy med utgangspunkt i arbeidshverdagen og behovene til en regnskapsfører. Vi har som mål å skape en mer effektiv og lønnsom hverdag for dere, gjennom et skreddersydd system som ivaretar deres behov.

Ønsker du å lære mer om Uni Economy? Book demo her.

Komplett løsning for Byrå

Uni Economy er utviklet for at byrå skal kunne jobbe mest mulig effektivt med sine selskap. Dette oppnår vi gjennom at systemet er 100% skybasert og tilgjengelig overalt. Videre får dere en bedre arbeidsflyt ved at all funksjonalitet er tilgjengelig i samme system. I funksjonen Byråoverbygg har dere full kontroll over forefallende oppgaver til enhver tid og kan enkelt utføre disse på de ulike selskapene. Å få i gang ett nytt selskap er gjort med noen tastetrykk.

Teknologi - markedets mest moderne økonomisystem

Uni Economy har et åpent API, som gjør det enkelt å integrere systemer og bransjeløsninger. Systemet er utviklet helt fra bunn på den nyeste teknologi, som gir et teknologisk fortrinn. Vi utarbeider standardintegrasjoner med de mest brukte systemene. Vi jobber fortløpende med å øke antall integrasjoner slik at dine selskap sine behov blir dekket.

Økonomiske fordeler – lønnsom inntjeningsmodell

Uni Micro ønsker å være en langsiktig, lønnsom, trygg og innovativ partner. Vårt fokus vil være å bistå byråene med å jobbe lønnsomt med sine selskap og at dere ivaretar et godt forhold til deres sluttkunder. Derfor vil våre byrå-kunder få mulighet for høy inntjening ved å tilby brukertilganger til sine klienter, og sluttkunder som kjøper brukertilgang gjennom dere får rabattert pris.

Salgs- og markedsstøtte

Som Byrå-partner i Uni Micro har du en sterk organisasjon og merkevare i ryggen. Dedikerte ressurser vil bistå ditt byrå i salgs- og markedsaktiviteter, og vi vil kontinuerlig utarbeide bedre verktøy for å bistå Byrå-partnere til å nå sine mål i omsetning og inntjening.

Verdens beste kundereise

Bli med på verdens beste kundereise sammen med våre sertifiserte byrå.

Integrasjonsmuligheter

Uni Economy er sømløst integrert mot en rekke systemer.

Vil du vite mer om Uni Economy for regnskapsbyrå?

Skriv til oss via vårt kontaktskjema under.